TRANH THÊU PHONG CẢNH MS2097 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482