TRANH THÊU PHONG CẢNH MS2127 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482