Tranh thêu phúc lộc thọ ms 8468 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482