Tranh Thêu Ruộng Bậc Thang MS 8204 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482