Tranh Thêu Tài Lộc MS 8754 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482