TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 1908 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482