TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 1932 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482