TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 480 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482