TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 500 CÓ SẴN ( 53*63 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482