TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 527 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482