TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 751 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482