TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 762 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482