Tranh Thêu Tặng Đám Cưới MS 8194 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482