TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 850 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482