TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 874 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482