TRANH THÊU TẶNG ĐÁM CƯỚI MS 934 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482