TRANH THÊU TẶNG THẦY CÔ MS 1081 - CÓ SẴN ( 48 - 78 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482