TRANH THÊU TẶNG THẦY CÔ MS 1084 - CÓ SẴN ( 52-83 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482