TRANH THÊU TẶNG THẦY CÔ MS 1984 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482