TRANH THÊU TẶNG THẦY CÔ MS 2378 - CÓ SẴN ( 43-73 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482