TRANH THÊU TẶNG THẦY CÔ MS 2382 - CÓ SẴN ( 48-48 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482