TRANH THÊU TẶNG THẦY CÔ MS 8643 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482