TRANH THÊU THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ MS 1087 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482