Tranh Thêu Thuận Buồm Xuôi Gió MS 8208 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482