Tranh Thêu Thuận Buồm Xuôi Gió MS 8526 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482