Tranh Thêu Thuận Buồm Xuôi MS Gió 8305 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482