Tranh Thêu Trái Cây MS 8104 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482