TRANH THÊU TREO PHÒNG KHÁCH MS 13 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482