TRANH THÊU TREO PHÒNG KHÁCH MS 23 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482