TRANH THÊU TREO PHÒNG KHÁCH MS 26 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482