TRANH THÊU TREO PHÒNG NGỦ MS 2543 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482