TRANH THÊU TREO PHÒNG NGỦ MS 27 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482