TRANH THÊU TỨ BÌNH MS 587 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482