Tranh thêu tứ bình hay còn gọi là tranh thêu tứ quý là loại thêu truyề – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482