TRANH THÊU TỨ BÌNH MS 608 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482