TRANH THÊU TỨ BÌNH MS 610 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482