Tranh Thêu Tứ Bình MS 8311 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482