TRANH THÊU TÙNG HẠC DIÊN NIÊN MS 2510 - CÓ SẴN (88 - 105 Cm) – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482