TRANH THÊU TÙNG HẠC DIÊN NIÊN MS 556 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482