TRANH THÊU TÙNG HẠC DIÊN NIÊN MS 8671 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482