TRANH THÊU TÙNG HẠC MẪU ĐƠN MS 565 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482