Tranh Thêu Tùng Hạc MS 8334 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482