Tranh Thêu Văn Miếu Quốc Tử Giám MS 8184 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482