TRANH THÊU VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM MS 8563 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482