TRANH THÊU VỊNH HẠ LONG MS 8532 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482