Tranh thêu Vịnh Hạ Long MS 8759 – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482