Anh Nhứt ở Sa Đéc đặt thêu bức tranh bức tranh chữ Thọ để mừng tuổi bố – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482