Tranh cá chép hoa sen hoàn thiện theo yêu cầu của anh Trợ – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482