Tranh thêu tay Huế hoàn thiện bức tranh cá chép hoa sen cho chị Hảo – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482