TRANH THÊU THEO YÊU CẦU CỦA TẬP ĐOÀN MITSUBISHI – Công Ty Cổ Phần Tranh Thêu Tay Huế MST: 0312983482